• RSS
  • Facebook
  • Levél írása
  • Menü

A Csongrád Megyei Lovas Szövetség Alapszabályának felhatalmazása alapján rendkívüli közgyűlést tart az alább megjelölt helyszínen és időpontban:

Helyszín:     Szeged, Etelka sor 1. Tisza Center 1.em tárgyaló
Időpont:      2021. december 9. (csütörtök) 16.00 óra

 

A Közgyűlés az Alapszabály rendelkezése értelmében, abban az esetben határozatképes, ha legalább a szavazásra jogosult egyesületek 50%-a + 1 tag megjelenik. Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés újbóli összehívásának időpontja:

2021. december 9. (csütörtök) 16.30 óra, az előzővel azonos helyszínen.

A megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes a megjelölt napirendi pontok esetében.

  A Közgyűlés napirendi pontjai:

  • A jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők és a levezető elnök megválasztása
  • Felügyelő bizottság megválasztása
  • Egyebek

Minden érintett megjelenésére számítunk!

Felhívjuk a közgyűlésre érkezők figyelmét, hogy a jelenleg érvényben lévő járványügyi szabályokkal összhangban a Közgyűlésen a maszk viselése kötelező!

 Balástya, 2021. november 23.

Ferenci Richárd
elnök

A meghívó PDF formátumban itt?