• RSS
  • Facebook
  • Levél írása
  • Menü

A Csongrád Megyei Lovas Szövetség 2018. május 28-án megtartotta éves rendes közgyűlését. A Közgyűlés elfogadta az elnökség szakmai beszámolóját a 2017. évről, a Szövetség egyszerűsített pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági jelentését valamint a 2018. évi pénzügyi- és működési tervet.

A Szövetség tagdíját 2018-ban is változatlan, 12 000 Ft-ban határozta meg.

A Közgyűlés elnökségi taggá és a Szövetség alelnökévé választotta Csáki Mónikát. Mónika megbízatása a jelenlegi elnökség mandátumának lejártáig, azaz a 2020. évi rendes közgyűlésig szól.

Korábban írtuk…

Tisztelt Tagtársak!

A Csongrád Megyei Lovas Szövetség Alapszabályának megfelelően évi rendes közgyűlést hívok össze az alább megjelölt helyszínen és időpontban:

Helyszín:      Szeged, Bécsi krt 8-16/b, Domino Ételbár
Időpont:        2018. május 28. (hétfő) 17.00 óra

A Meghívó itt letölthető….   Meghatalmazás

A Közgyűlés az Alapszabály rendelkezése értelmében, abban az esetben határozatképes, ha legalább a szavazásra jogosult egyesületek 50%-a + 1 tag megjelenik.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés újbóli összehívásának időpontja:

2018. május 28. (hétfő) 17.30 óra, az előzővel azonos helyszínen.

A megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes a megjelölt napirendi pontok esetében.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1)    A jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők és a levezető elnök megválasztása

2)    Az elnökség beszámolója a 2017. évről

3)    A Szövetség 2017. évi Közhasznúsági jelentésének elfogadása

4)    Vezető tisztségviselő (elnökségi tag) választás

5)    Döntés a 2018. évi tagdíjról

6)    A Szövetség 2018. évi pénzügyi- és működési tervének elfogadása

7)    Egyebek

Minden érintett megjelenésére számítunk!

Balástya, 2018. május 12.

Ferenci Richárd

elnök

 

A Csongrád Megyei Lovas Szövetség 2017. évi egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Szövetség 2017. évi szakmai beszámolója

A 2018. évi működési terv
A 2018. évi pénzügyi terv